Blog

Enerjinin verimli kullanımını desteklemek ve tasarruf bilincini yaygınlaştırmak amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) 31.12.2021 tarihli 10707 no’lu kararı ile 01.01.2022 tarihi itibarıyla Kademeli elektrik tarifesi başlatılmıştır. Kademeli elektrik tarifesi, mesken tek zamanlı alçak gerilim abonelerinin tükettiği elektriğin bedelinin 2 kademe halinde belirlenmesini içeren bir tarife sınıfıdır.

 

Devamı...

Elektrik Piyasası Kanunu ile ülkemizde ilk defa “serbest tüketici” kavramı getirilmiş olup, yıllık tüketimi her yıl Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen tüketim değerinden fazla olan gerçek veya tüzel kişiler tedarikçilerini seçebilme hakkına sahip serbest tüketicilerdir.

Devamı...

Elektrik tedarik şirketleri, elektrik satış lisansına sahip olan ve tüketicilere elektrik tedariği sağlayan şirketlerdir. Tedarik şirketleri özel ve görevli tedarik şirketleri olarak ikiye ayrılır. 2013 yılında Türkiye’de elektrik piyasasının özelleştirilmesi ile birlikte belirlenen bölgelerde elektrik dağıtım (arıza, bakım ve onarım) ve görevli tedarik şirketi (faturalandırma) birbirinden ayrılmıştır. Bununla birlikte serbest tüketici sınıfındaki kullanıcılara özel tedarik şirketi seçme hakkı verilmiştir. Böylelikle ülkemiz elektrik piyasası özelleştirilerek rekabete açılmıştır.

Devamı...

Yıllık 1100 kwh elektrik tüketimi olan kullanıcılar serbest tüketici sınıfına girer ve tedarikçi firmasını kendisi seçebilmektedir. Türkiye’de indirimli elektrik sağlayan çeşitli tedarik firmaları bulunmaktadır ve bu sayede şirketlerden teklif alarak en ucuz elektrik firması ile anlaşma yapılabilir.

Devamı...

Serbest tüketiciler, bölgesinde görevli elektrik dağıtım şirketi dışında istedikleri elektrik tedarik şirketlerinden hizmet alabilirler. Tüketim miktarlarına göre kendilerine sunulan teklifleri inceleyip, en uygun elektrik tedarik şirketleri arasından seçim yaparak indirimli elektrik alabilirler.

  Elektrik aboneliği yaparken seçebileceğiniz iki tip tarife bulunuyor;

Devamı...

Elektrik Dağıtım Şirketi; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen bölgede elektrik dağıtım ile ilgili görevlendirilen elektrik şirketi olarak tanımlanır. Elektrik Dağıtım Şirketleri, elektrik şebekesinin bakım, onarım ve genişletilmesi görevini üstlenir.

Devamı...

Elektrik Piyasası Kanunu ile ülkemizde ilk defa “serbest tüketici” kavramı getirilmiş olup, yıllık tüketimi her yıl Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen tüketim değerinden fazla olan gerçek veya tüzel kişiler tedarikçilerini seçebilme hakkına sahip serbest tüketicilerdir.

Devamı...